Zbog tehničkih mogućnosti nufc.blog.co.yu neće raditi najduže mesec dana.

Imajte strpljenja , vaš nufc.blog.rs.

 

Na donjoj fotografiji je prikazan novi dres Newcastle-a sa novim Premier League 

fontom slova i brojeva.